Info » Shop » DJ Lessen » Her Mania » Filosofie

Ik adoreer hoe muziek een vertaling is van een persoonlijkheid... Een aaneenschakeling van hoe je waarden en normen zijn, hoe je deze praktiseert, hoe je kortom in elkaar zit als persoon, dit alles zit in je muziek door hoe je ermee omgaat en is bijgevolg een afdruk van jou... je stroom.